சிறப்பம்சங்கள்

நான் ஒரு பிட், துரோகம், ஆனால் நான் இன்னும் கொடுத்தார் 5 நட்சத்திரங்கள்!

வணக்கம்! வழக்கு நான் இங்கே உத்தரவிட்டார் இங்கே.என் தொலைபேசி எண் ஒரு நீண்ட நேரம் இல்லாமல் போனது ஆடைகள். நான் அவரை எடுத்து ஒரு வழக்கு "க்லாம் ஷெல்", ஆனால் நான் விரைவில் அது சோர்வாக. அவர் அளிக்கப்பட்டது என் கேஜெட், மற்றும் நீண்ட நீங்கள் திறந்த நெருங்கிய போது, அது நீங்கள் அழைக்க..., எனக்கு அந்த மில்லி விநாடிகளில் - நேரம் நிறைய. ஆனால் வீணாகி கவர் உள்ளடக்கிய, மட்டுமே மீண்டும் குழு தேவை இல்லை. மற்றும்...